Καλώς ήρθατε στο

The Food Lab

Ποιοι Είμαστε

Η Εταιρία μας

Η επιχείρηση THE FOOD LAB A.E. δημιουργήθηκε το 2021. Κύριο χαρακτηριστικό μας είναι ο σύγχρονος και εξειδικευμένος τρόπος λειτουργίας. Είμαστε μια πρότυπη μονάδα επεξεργασίας τροφίμων, που προορίζονται για τροφοδοσία, καθώς και για τη σίτιση επιχειρήσεων, εστιατορίων, χώρων εστίασης, νοσοκομείων, καθώς και σχολικών, στρατιωτικών και συναφών ιδρυμάτων.
Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες σίτισης και διανομής ετοίμων γευμάτων σε μεγάλες μονάδες και εξυπηρετούμε με αρτιότητα, ποιότητα και επαγγελματισμό. Ο Όμιλος σιτίζει ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα, με τον όγκο παραγωγής μας να φτάνει τα 25.000 γεύματα την ημέρα.
Η επιχείρηση THE FOOD LAB A.E. δημιουργήθηκε το 2021. Κύριο χαρακτηριστικό μας είναι ο σύγχρονος και εξειδικευμένος τρόπος λειτουργίας. Είμαστε μια πρότυπη μονάδα επεξεργασίας τροφίμων, που προορίζονται για τροφοδοσία, καθώς και για τη σίτιση επιχειρήσεων, εστιατορίων, χώρων εστίασης, νοσοκομείων, καθώς και σχολικών, στρατιωτικών και συναφών ιδρυμάτων.  <br />
Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες σίτισης και διανομής ετοίμων γευμάτων σε μεγάλες μονάδες και εξυπηρετούμε με αρτιότητα, ποιότητα και επαγγελματισμό. Ο Όμιλος σιτίζει ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα, με τον όγκο παραγωγής μας να φτάνει τα 25.000 γεύματα την ημέρα.

Εγκαταστάσεις

Υψηλών Προδιαγραφών

To 2004 δημιουργήσαμε στην Κόρινθο στη θέση “ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ” , μία σύγχρονη, άρτια εξοπλισμένη και ολοκληρωμένη υλικοτεχνικά μονάδα παραγωγής -τροφοδοσίας σε χώρο 1000 τ.μ. Η Pietris Catering έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 22000 και τις απαιτήσεις του HACCP όπως καθορίζονται στα αντίστοιχα πρότυπα του EΛΟΤ.

Πιστοποιήσεις

Ποιότητα & Εμπιστοσύνη

Bασική αρχή, δέσμευση και φιλοσοφία της εταιρείας και κάθε στελέχους είναι να παρέχουμε στους πελάτες υπηρεσίες και προϊόντα που να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις για τρόφιμα και να επιτυγχάνονται οι στόχοι ποιότητας. Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητες και από όλους τους εργαζόμενους θεωρείται αδιάσπαστο μέρος του επιχειρηματικού σχεδιασμού της επιχείρησης και των στόχων της. Επιπρόσθετα, η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών αποτελεί στοιχείο ζωτικής σημασίας για την βιωσιμότητά της.
Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η επιχείρηση «The Food Lab» αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο , σέβεται τον πελάτη, το κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον.
Bασική αρχή, δέσμευση και φιλοσοφία της εταιρείας και κάθε στελέχους είναι να παρέχουμε στους πελάτες υπηρεσίες και προϊόντα που να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις για τρόφιμα και να επιτυγχάνονται οι στόχοι ποιότητας. Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητες και από όλους τους εργαζόμενους θεωρείται αδιάσπαστο μέρος του επιχειρηματικού σχεδιασμού της επιχείρησης και των στόχων της. Επιπρόσθετα, η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών αποτελεί στοιχείο ζωτικής σημασίας για την βιωσιμότητά της.

Τα Νέα μας

Ενημερωθείτε

Εταιρική & Κοινωνική Ευθύνη

Κοινωνική Αλληλεγύη

Η The Food Lab ευαισθητοποιημένη πάντα σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης πιστεύει στην προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και υποστηρίζει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Μέσω της κοινωνικής ευθύνης προβάλλεται η υπευθυνότητα, η κοινωνική ευσυνειδησία, η ευαισθησία, η συνείδηση και η επιχειρηματική ηθική της επιχείρησης. Καθημερινά γεγονότα, αφύπνισαν τη δημόσια συνείδηση και ανέδειξαν την εταιρική υπευθυνότητα σε κοινωνική επιταγή.
Ο όμιλος The Food Lab λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, εφαρμόζοντας τόσο τις κοινοτικές όσο και ευρωπαϊκές διατάξεις που αφορούν σε θέματα όπως: Προστασία του περιβάλλοντος, κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη.
Η The Food Lab ευαισθητοποιημένη πάντα σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης πιστεύει στην προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και υποστηρίζει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Μέσω της κοινωνικής ευθύνης προβάλλεται η υπευθυνότητα, η κοινωνική ευσυνειδησία, η ευαισθησία, η συνείδηση και η επιχειρηματική ηθική της επιχείρησης. Καθημερινά γεγονότα, αφύπνισαν τη δημόσια συνείδηση και ανέδειξαν την εταιρική υπευθυνότητα σε κοινωνική επιταγή.

Ευκαιρίες Καριέρας

Προσλαμβάνουμε

Τα στελέχη και το προσωπικό της εταιρείας μας έχουν βαθιά γνώση του αντικειμένου τους. Φροντίζουμε πάντοτε το προσωπικό μας να είναι πλήρως εξειδικευμένο στον τομέα με τον οποίο καταπιάνεται.
Η εταιρεία, στα πλαίσια του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει, επιμορφώνει συνεχώς τους υπαλλήλους της σε Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας των Τροφίμων, Ορθής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, καινοτόμων πρακτικών, διαιτολογίας και μαγειρικής τέχνης.